Ek Tarfi Pyaar Khushbu Panchal

Gujarati Love Song Latest Gujarati Song

Khushbu Panchal New Gujarati Song Download 2019

Ek Tarfi Pyaar

Song Title – Ek Tarfi Pyaar

Download

Singer:- Khushbu Panchal ( Versatile Singer )

Star-Cast:- Samarth Sharma, Neha Suthar, KT Komal

Co- artist:- Lyrics:- Rajan Rayka, Dhaval Motan

Music:- Jitu Prajapati

D.O.P.:- Dhruv Bhatiya

Di-Editor:- Vikram Panchal

Director:- Vishnu Thakor ( Adalaj )

Co-Producer:- Vishal Bhaguda, RamBhai Bhaguda

Producer:- Bhim Ahir

Watch Full HD Video – Ek Tarfi Pyaar

Gujarati Love Songs Gujarati Break Heart Songs